ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน
14 / มิ.ย. / 2567

🎉🎊ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน
ได้แก่ รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ชูมณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต อ.ดร.อลงกรณ์ อินทรักษา
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ อ.ดร.แอน กำภู ณ อยุธยา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 6

หลักสูตรที่ครบเครื่องทั้งองค์ความรู้ และภาคปฏิบัติ เพื่อก้าวสู่สุดยอดนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 12 มิถุนายน 2567 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาดูงานบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ และมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 👏👏

แชร์