ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม และทีมวิจัย ที่สามารถตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร Marine Pollution Bulletin (Q(one) : IF 5
28 / มิ.ย. / 2567

🎉ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม และทีมวิจัย ที่สามารถตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร Marine Pollution Bulletin (Q(one) : IF 5.
(thumbs up)(thumbs up)(thumbs up)ซึ่งนอกจากจะเป็นวารสาร Tier (one) ในสาขา Aquatic Science
และ สาขา Oceanography แล้ว ยังติดอันดับสูงถึงอันดับที่ 10 ของวารสารทั้งหมดในสาขา

งานวิจัยเกี่ยวกับการค้นพบว่าไมโครพลาสติกที่ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อม
โดยสามารถดูดซับยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย อีกทั้งไมโครพลาสติกยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำพายาปฏิชีวนะ
ไปยังแหล่งน้ำอื่นๆ นอกจากนี้ทีมวิจัยยังสามารถทดสอบความเป็นพิษของน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกับการเจริญเติบโตของโคพีพ็อด
ของเมล็ดพืช และการเจริญเติบโตของเซลล์ ELT3, TM4, และ HepG2 👏👏👏

แชร์