คณบดีคณะสิ่งเเวดล้อม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ KU84
22 / มิ.ย. / 2567

🎉“ยินดีต้อนรับน้องๆ KU84
ขอให้ สนุก สุข มันส์ ใช้ชีวิตให้เต็มที่ กับความท้าทายใหม่ในรั้ว KU
เเละรวมพลังสร้างสรรค์ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนไปด้วยกัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
คณบดี คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์