คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม
22 / ม.ค. / 2567

🎉🎉คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม ( สังกัดสำนักงานเลขานุการ )
เนื่องในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ”
ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)
ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567👏👏

แชร์