คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์
30 / พ.ค. / 2567

🎉คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 👏👏

แชร์