คณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
31 / พ.ค. / 2567

🗓 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 10.00 น.

คณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย รศ.ดร. ชลอ จารุสุทธิรักษ์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์