คณะสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชม สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรีเพื่อหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนในพื้นที่นาข้าว
19 / เม.ย. / 2567

🔰 วันที่ 18 เมษายน 2567
รศ. ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อม
เข้าเยี่ยมชม สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี
เพื่อหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนในพื้นที่นาข้าว
โดยมี รศ.ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์ คณบดี คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ

แชร์