สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “งานรัก(ษ์)แรกพบ คณะสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2567″
25 / มิ.ย. / 2567

🗓เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567
😍สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “งานรัก(ษ์)แรกพบ คณะสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2567″ 🎤🎼
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสิ่งแวดล้อม

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และคณะสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมมากมายทั้งการสอนน้องร้องเพลง สันทนาการต่างๆ ทำให้เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
และแนะนำนิสิตใหม่ในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย


#ENVIKU84#คณะสิ่งเเวดล้อม#นิสิตปี1#รับน้อง#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์