รศ. ดร. วิรงค์ จันทร ได้ร่วมกับทีมนักวิจัยนานาชาติ เผยแพร่ผลงานแผนที่มวลชีวภาพของป่าเขตร้อนทวีปแอฟริกาและเอเซียที่มีคุณภาพสูง
03 / พ.ค. / 2567

🔰 รศ. ดร. วิรงค์ จันทร ได้ร่วมกับทีมนักวิจัยนานาชาติ เผยแพร่ผลงานแผนที่มวลชีวภาพของป่าเขตร้อนทวีปแอฟริกา
และเอเซียที่มีคุณภาพสูง ข้อมูลเหล่านี้ได้จากการตรวจจับด้วยเซนเซอร์ LiDAR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีสุดในปัจจุบัน
ร่วมกับการตรวจวัดต้นไม้ในแปลงวิจัยภาคพื้นดินความละเอียดสูง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และความถูกต้องอย่างยิ่งยวดในการประเมินศักยภาพการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของป่าเขตร้อน
ด้วยเทคโนโลยีทางอวกาศ งานวิจัยนี้เผยแพร่ในวารสาร Scientific Data ซึ่งเป็นวารสารในเครือ Nature ( IF = 9.8 )

https://www.nature.com/articles/s41597-024-03162-x

แชร์