วันคล้ายวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี
26 / มิ.ย. / 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567
🔰อ.ดร.นฤชิต ดำปิน รองคณบดีฝ่ายกายภาพและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี
ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

#คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์