โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
29 / เม.ย. / 2567

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567

🌎คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
โดยรศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมกรรมการพัฒนานิสิต

👉เพื่อให้นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพัฒนานิสิต
ณ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รวมถึง workshop
โครงการพัฒนานิสิต และเก็บขยะพัฒนาชายหาดบางเสร่

ENVI GREEN

แชร์