โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED สำหรับบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อม
30 / พ.ค. / 2567

🗓 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.10 น.
จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR 🚑(Cardiopulmonary Resuscitation)
และการใช้เครื่อง AED (Automated External Defibrillator) สำหรับบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อม
โดยมี รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการ
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเปาโล เกษตร
จัดทีมเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้และสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR + AED
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

แชร์