โครงการเเสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
17 / เม.ย. / 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00-14.00 น.

คณะสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โดยมีการจัดถวายภัตตาหารเพล กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโส
ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย การแสดงความกตัญญู มุทิตาจิต
และขอรับพรจากผู้อาวุโสเพื่อเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร
และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม

แชร์