Department Meeting KU84
12 / มิ.ย. / 2567 ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

🎉 ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ KU 84 ทุกท่าน 🎉
ร่วมงาน วันปฐมนิเทศ ทำความรู้จักกับคณาจารย์ในภาควิชา และเพื่อนใหม่ในเส้นทางการศึกษา!

🌟 รายละเอียดกิจกรรม 🌟

-รู้จักกับคณาจารย์ในภาควิชา
-เรียนรู้รายวิชาที่ต้อง ลงทะเบียนเรียน และหลักสูตร
-เรียนรู้วิธีการปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษา และการจัดการเวลา
-สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับเป็นส่วนหนึ่งของชาวสิ่งแวดล้อม “ENVI KU” และขอให้สนุกกับชีวิตนิสิตปริญญาโท-เอกนะครับ 🌈

🗓️ วันที่: 19 มิถุนายน 2567
🕒 เวลา: 11.20-12.00
📍 สถานที่: อาคาร EV 1 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ห้องประชุมใหญ่สำหรับนิสิตปริญญาตรี
ห้อง404 สำหรับนิสิตปริญญาโท-เอก

แชร์