กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2567
07 / พ.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567

🌎คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2567 โดยรศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมกรรมการพัฒนานิสิต

👉เพื่อให้นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพัฒนานิสิต
ณ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รวมถึง workshop
โครงการพัฒนานิสิต และเก็บขยะพัฒนาชายหาดบางเสร่ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567
ENVI GREEN

แชร์