คณะสิ่งเเวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
07 / พ.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 10.00 น.


💐คณะสิ่งเเวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
นำโดย รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งเเวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์