วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 43
25 / มิ.ย. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

วันที่ 17 มิถุนายน 2567
รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และบุคลากร คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 43
โดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ
ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty of Humanities, Kasetsart University

แชร์