วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบปีที่ 88
07 / พ.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร
คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบปีที่ 88
โดย ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ
ณ บริเวณลานน้ำตกหน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์