วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบปีที่ 54
07 / พ.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

คณะสิ่งเเวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งเเวดล้อม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบปีที่ 54
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ
ณ อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์