วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 57
07 / พ.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งเเวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งเเวดล้อม
มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 57
ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มก.

แชร์