วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81
03 / พ.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งเเวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งเเวดล้อม
เข้าร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้คาราวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81
ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์