วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี
03 / พ.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และสโมสรนิสิตคณะสิ่งเเวดล้อม ได้เข้าร่วมงานวันที่ระลึกครบ 60 ปี วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด
สืบสานวันทรงดนตรี ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึง
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน กล่าวคือ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกต้นนนทรี
และทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์

🔹โดยภายในงานประกอบด้วย การร่วมฟังการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และ เพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ของวงดนตรี Ku Band และวง KU Wind Symphony​ การชมวิดีทัศน์ การอ่านทำนองเสนาะบทกลอนรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แชร์