วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1
07 / พ.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

คณะสิ่งเเวดล้อมนำโดย รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งเเวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1
โดยมี รศ.พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบของที่ระลึก
ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แชร์