ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่รหัส 67
06 / มิ.ย. / 2567 ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่รหัส 67 🎉🎊 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 🎉🎊 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม! หากน้องๆได้ยืนยันสิทธิ์ผ่าน TCAS อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่ม Line ของภาควิชาเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและการแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมหลักสูตรนะคะ 🥰😍

#EnviTechKU #นิสิตใหม่ #นิสิตรหัส67 #วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

————————————————————————

Welcome new students, KU84! 🎉🎊 Congratulations to those who passed the TCAS round 4 selection for the Environmental Science and Technology program! If you have confirmed your place through TCAS, don’t forget to join the Line group of the department for updates and sharing experiences with your fellow students. 🥰😍

#EnviTechKU #newstudents #KU84 #EnvironmentalScienceandTechnology #FacultyofEnvironment #DepartmentofEnvironmentalTechnologyandManagement

แชร์