ขอแนะนำบริการด้านสิ่งเเวดล้อมแบบครบวงจรของเราศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม มก.
12 / มิ.ย. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

✨🌱ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม มก. ประกอบไปด้วย 6 หน่วยงาน ได้แก่

✅หน่วยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
✅หน่วยประเมินและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
✅หน่วยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
✅หน่วยให้คำปรึกษาและประเมินก๊าซเรือนกระจก
✅หน่วยการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
✅หน่วย CSR องค์กร/ESG/CE/SDGs

คณะสิ่งแวดล้อมจึงมีความพร้อมในการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร
หากสนใจใช้บริการของเราสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ researchcenter.enviku@gmail.com

แชร์