ทุนแลกเปลี่ยนนิสิต (15 ทุน) จาก ม.ซูโจว (Soochow university) ประเทศจีน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาของ KU
27 / พ.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

📣ประชาสัมพันธ์ ทุนแลกเปลี่ยนนิสิต (15 ทุน) จาก ม.ซูโจว (Soochow university) ประเทศจีน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาของ KU ระยะเวลา 1-3 เดือน (ภาคฤดูร้อน) ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก และได้รับค่าใช้จ่าย 3,000 หยวนต่อเดือน (ป.โท) หรือ 3,500 หยวนต่อเดือน (ป.เอก) เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมทำวิจัยกับนักวิจัยชั้นนำจากมหาวิทยาลัยซูโจว เพื่อมีผลงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

หากอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใด มีนิสิตที่มีความพร้อมและสนใจจะเข้ารับพิจารณาทุนแลกเปลี่ยน สามารถกรอกแบบฟอร์มพร้อมส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 22-31 พ.ค. นี้

แบบฟอร์ม : https://forms.gle/N3fKLfzrDhbnCKXD7

Application Guidance : https://drive.google.com/drive/folders/16anA3FQ0EZUlrlZpN0AzS-Tl6E5JIu_V?usp=sharing

Discover Jiangsu Summer Program intro: https://drive.google.com/drive/folders/1gfNsLVXCpcTccqBQDq1cjUXtQwmAsqXc?usp=sharing

แชร์