พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 (KU84 NY29)
14 / มิ.ย. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

😍ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ และผู้ปกครองเข้าร่วม
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 (KU84 NY29)
💕🌏แล้วพบกัน….. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2566 นี้!!
(ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต และระดับบัณฑิตศึกษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ)
🗓08.00 – 13.00 น.
📌สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล (อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน)

ผู้ปกครองสามารถเข้าชมการปฐมนิเทศในช่องทางออนไลน์
Join Zoom Meeting : https://zoom.us/j/96191954867…

แล้วมาเจอกันนะคะ😄

แชร์