รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
01 / ก.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

📣📣ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง
– นักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
ระหว่างเวลา 9.00 – 15.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
โทร.(02) 579-2946 ต่อ 015

แชร์