รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม
18 / มิ.ย. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

📣📣ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 34,000 บาท
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

ยื่นใบสมัครที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.และเวลา 13.00- 15.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-579-3877 ต่อ 015

แชร์