รับสมัคร โครงการเเข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ หัวข้อ “การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
03 / ก.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

📣มาเเล้วววว ❗️❗️ ประกาศรับสมัคร
เชิญชวน..นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6
โรงเรียนรัฐบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ😍

ร่วมโครงการเเข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ
หัวข้อ “การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

(Sustainable Development towards Defending Global change)
– ส่งคลิปกล่าวสุนทรพจน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที
ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2567 นี้ !!
น้องๆที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัคร หรือดูรายละเอียดการสมัครได้เลย

แชร์