💐คณะสิ่งแวดล้อมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
02 / Jun / 2022
💐เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร นำโดย ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากร ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
Share