🎓รศ. ดร.ไพบูลย์ ประพฤติธรรม รับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
24 / Mar / 2022
🥳คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีแก่ 💐รศ. ดร.ไพบูลย์ ประพฤติธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 🌏สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
Share