คณะสิ่งแวดล้อม มก. กำแพงแสน ♻️ จัดอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล
05 / Nov / 2021

🗓 เมื่อวันอังคารที่ 2 พ.ย. 64 คณะสิ่งแวดล้อม และกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ บริษัททวีภัทร รีไซเคิล
📌♻️ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิลกับตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ งานหอพักนิสิต(กองบริหารกิจการนิสิต) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดการอบรม

🙏โครงการแยกฯคัด เพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ชาวเกษตรกำแพงแสนอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ☘️โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้จะมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้ทุกๆหน่วยงาน
Share