🌏คณะสิ่งแวดล้อม กพส. ร่วม🌾ปลูกข้าว🌳ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
15 / Aug / 2022
🗓 วันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 65
🌏 🌾 ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมประจำวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต 🌾เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2565 🌱และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาวิทยาเขต ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดขึ้น โดยมี รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดพิธีปลูกข้าวและปลูกต้นไม้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ เป็นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 น ณ ทุ่งนาไพร และบริเวณแปลงปลูกเลียบถนนชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Share