🌏บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม กพส. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โครงการ 1 ส่วนงาน
11 / Jul / 2022
🗓 วันที่ 5 กรกฏาคม 2565
🌏 นางสาวธิติยา บัวสี พร้อมด้วยคณะบุคลากรจากคณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โครงการ 1 ส่วนงาน พร้อมทั้งเข้าร่วมเสวนา เรื่อง การถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โครงการ 1 ส่วนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1
☘ โดยทางคณะสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมดังนี้
1. โครงการ KPS Go Green อาสาพาไปส่ง
2. โครงการแยกฯคัดเพื่อพัฒนา สร้างคุณค่า สู่ชาวเกษตรฯกำแพงแสนอย่างยั่งยืน (ร่วมกับกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน)
Share