🙄โลโก้ Circular Mark ต้องการสื่อว่าอะไร ?
12 / May / 2022
❇️ ความหมายของ Circular Economy ที่มุ่งเป้าส่งเสริม Circularity of material
>>> สัญลักษณ์ ♾ หมายถึง การหมุนเวียนวัสดุกลับสู่ระบบเศรษฐอย่างต่อเนื่อง
.
❇️ C, R
มาจากคำว่า “C”IRCULA”R”
.
❇️ แว่นขยาย 🔍
มีการตรวจประเมินโดยบุคคลที่ 3 และผ่านการรับรอง
.
.
ข้อมูลบางส่วนจากการสัมภาษณ์
🔷รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(วีกรีน)
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔷รายการเปิดบ้านการเกษตร
วันพุธที่ 11 พ.ค.65 เวลา 11.00 -11.40 น.
ชื่อตอน CIRCULAR MARK (ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน) พัฒนาครั้งแรกในโลก โดยประเทศไทย
.
🖥 เชิญรับชมรายการเปิดบ้านการเกษตรได้
https://youtu.be/SgGNnRlMNQc
รายการเปิดบ้านการเกษตร
Share