รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง🏆ได้รับโล่เกียรติยศ “นิสิตเก่าดีเด่น คณะประมง สาขานักวิชาการ ปี 64”
24 / Mar / 2022
🥳คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับ🏆โล่เกียรติยศ “นิสิตเก่าดีเด่น คณะประมง สาขานักวิชาการ ปี 64” จากสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก.
🥳🌏คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีแก่ 💐รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับ🏆โล่เกียรติยศ “นิสิตเก่าดีเด่น คณะประมง สาขานักวิชาการ ปี 64” จากสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565 🐟 ณ ห้องประชุม ตึกบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Share