🦜คณะสิ่งแวดล้อม กพส. ร่วมกิจกรรม”Canon Volunteer #31″
20 / Sep / 2022
🗓เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ก.ย. 65
🦜🌏คณะสิ่งแวดล้อม กพส. เข้าร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกิจกรรม “Canon Volunteer ครั้งที่ 31” 
🌳🦜โดย ผศ.กฤษณะ จันทรโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน และ ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านนกจำนวน 30 หลัง ณ บริเวณสวน 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดย บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเป็นหนึ่งในภารกิจงานให้บริการแก่สังคมและชุมช
Share