🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
31 / Aug / 2022
🌏 🥳คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ 💐 รศ. ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ เนื่องในโอกาสที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เสนอชื่อเพื่อรอโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง 🔰ศาสตราจารย์
Share