ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนมก. รับมอบน้ำดื่มตราช้าง
24 / Mar / 2022
🗓เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมหาวิทยาเกษตรศาสตร์รับมอบน้ำดื่มตราช้างจำนวน 40,800 ขวด จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณวิรัช เมฆสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจกรรมพิเศษ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนส่งมอบเพื่อใช้สนับสนุนในงานซ้อมใหญ่ และงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. บางเขน

🌏🙏 คณะสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนน้ำดื่มมาในโอกาสนี้
Share