💐 พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม มก. กพส.
23 / Sep / 2022
🗓วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65
💐พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม มก.กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
👩‍👩‍👧‍👧 นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม กพส. ได้แสดงความเคารพเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์พร้อมรับฟังโอวาทจากคณบดีและคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม
🌺โดยภายในพิธีประกอบด้วยกิจกรรมมอบพานและพวงมาลัยไหว้ครูแก่คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมของนิสิตแต่ละชั้นปี 🎖พิธีมอบเหรียญเรียนดีแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี 🔰พิธีมอบตุ้งติ้งให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และในช่วงท้าย ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิต
Share