💐 พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม มก. บางเขน
23 / Sep / 2022
🗓 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 65
🌏 คณะสิ่งแวดล้อม มก.บางเขน ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
💐 เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และได้รับฟังโอวาทจากคณบดีและคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม
🌺 โดยภายในพิธีประกอบด้วย การมอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยไหว้ครูแก่คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมของนิสิตแต่ละชั้นปี 🎖พิธีมอบเหรียญเรียนดีแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี 🔰 พิธีมอบตุ้งติ้งให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และในช่วงท้าย ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิต
Share