มัชฌิมนิเทศ นิสิตปี 2 มก. บางเขน เทอม2/64
29 / Nov / 2021 Environmental Technology and Management
รายละเอียด

พิธีมัชฌิมนิเทศ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสิ่งแวดล้อม มก. บางเขน

วัน – เวลา

🗓วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

🕛12.00 น.

Share