มัชฌิมนิเทศ นิสิตปี 4 มก. บางเขน เทอม2/64 : วิชา Risk
28 / Nov / 2021 Environmental Technology and Management
รายละเอียด

มัชฌิมนิเทศ : เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 มก. บางเขน

👉วิชา Rick

วัน – เวลา

🗓วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

🕙13.00 น.

Share