มัชฌิมนิเทศ นิสิตปี 3 มก. บางเขน เทอม2/64 : วิชาน้ำเสีย
29 / Nov / 2021 Environmental Technology and Management
รายละเอียด

มัชฌิมนิเทศ : เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 มก. บางเขน

👉วิชา : น้ำเสีย

วัน – เวลา

🗓 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

🕘 9.00 น.

Share