ขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (Add-Drop)
15 / Jul / 2021 Office of the Secretary
12-29 ก.ค. 64

ขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (Add-Drop)
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 12-29 ก.ค. 64 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (เฉพาะบางเขนและวิทยาเตกำแพงแสนเท่านั้น!!) รายละเอียดดังภาพ

👉 นิสิตสามารถดำเนินการได้ที่ : https://my.ku.th

Share