📢ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมฟังบรรยาย “สร้างคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
02 / Mar / 2022 Office of the Secretary
รายละเอียด

📢📢ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมฟังบรรยาย “สร้างคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” วิทยากรโดย คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา วันที่ 10 มี.ค. 65

🗓 เวลา 16.00 – 18.30 น. ผ่านโปรแกรม cisco webex

👉นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเพื่อสังคม

👉Meeting number : 2523 907 7863 / Key : 121849

👉ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอุ้ม 098 358 4789

Share