งานเสวนากรมควบคุมมลพิษ เรื่อง💦 “พลิกโฉม..การจัดการน้ำเสียอย่างไร…ให้สำเร็จ”
19 / Nov / 2021 Office of the Secretary
รายละเอียด
การเสวนา เรื่อง “พลิกโฉม..การจัดการน้ำเสียอย่างไร…ให้สำเร็จ”
👉ปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน
👉การจัดการน้ำเสียของประเทศไทย ปัญหาที่เราเผชิญอยู่
👉มองไปข้างหน้า การจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
วัน-เวลา
🗓 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
⏰ เวลา 09.30
💻 ผ่านทาง Facebook Live : กรมควบคุมมลพิษ และ Youtube Live : PCD_CHANNEL
Share