ร่วมเป็น ❤️ จิตอาสาให้กับ💉ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ Covid-19
03 / Sep / 2021 Office of the Secretary
รายละเอียด

🌏  คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมปฏิบัติงาน❤️ จิตอาสาโดยได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ยกธง ⚐ ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ Covid-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ขอความร่วมมือทุกท่านแต่งกายให้เรียบร้อยโดยสวมเสื้อโปโลสีขาว ku

กำหนดการ

🗓  วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564  📌 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

🕙  นัดประชุม เวลา 10.30 น.

🕚  ปฏิบัติงาน ช่วงเวลา 11.00 น. – 15.00 น.

Share