ขอเรียนเชิญเข้าร่วม 🙏 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
16 / Aug / 2021 Office of the Secretary
รายละเอียด

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม มก.บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม เวลา 16.00-17.00

กำหนดการ
Share